Stoły do pionizacji

Stół do pionizacji SP – I

Stała wysokość leżyska. Zmiana pochylenia kąta leżyska - ręcznie poprzez pokręcanie korbą podnośnika śrubowego.

Stół do pionizacji SP – I / E

Stała wysokość leżyska. Zmiana pochylenia kąta leżyska przy pomocy siłownika elektrycznego, sterowanego pilotem ręcznym.

Stół do pionizacji SP – 1 / R

Stała wysokość leżyska. Zmiana pochylenia kąta leżyska - ręcznie poprzez pokręcanie korbą podnośnika śrubowego.

Stół do pionizacji SP – 1 / E

Stała wysokość leżyska. Zmiana pochylenia kąta leżyska przy pomocy siłownika elektrycznego, sterowanego pilotem ręcznym.

Stół do pionizacji SP – 2

Zmiana wysokości i kąta pochylenia leżyska przy pomocy siłowników elektrycznych, sterowanych pilotem ręcznym.

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 33 812 29 64 lub
Napisz