AT235 audiometr impedancyjny-tympanometr

AT235 audiometr impedancyjny-tympanometr

AT235 jest automatycznym analizatorem ucha środkowego idealnym dla zastosowań diagnostycznych i przesiewowych. Zestaw testów w AT235 zawiera standardową tympanometrię, ETF, odruchy akustyczne ipsilateralne i kontralateralne, test zani- kania odruchu (decay) i audiometrię przewodnictwa powietrznego.

Cena:

Na zapytanie

•    Ręczna i automatyczna tympanometria •    Ipsi- i kontralateralne odruchy •    ETF test, Decay test •    Uniwersalna sonda z wbudowanym przyciskiem
zdalnego sterowania •    Wbudowany zasilacz i pojemności wzorcowe •    Tony dużych częstotliwości (AT235h)

Zastosowanie

AT235 jest automatycznym audiometrem impedancyjnym odpowiednim dla klinik dla przeprowadzania badań skryningowych jak również diagnostycznych. Łatwość posługiwania była zasadniczym kryterium konstrukcji, lecz nie kosztem ograniczenia jego możliwości testowych.

Zestaw testów zawiera tympanometrię, badania odruchów akustycznych, ipsi i kontra badania zanikania odruchów, testy trąbki Eustachiusza i audiometrię AC.

Tympanometria jest bardzo szybka i dla sekwencyjnego testu odruchów istnieje możliwość wyboru między dwoma różnymi protokołami. Ręczny test jest również dla tych co potrzebują głębszej analizy lub gdy część automatycznych testów wymaga modyfikacji.

Wybór między tradycyjną sondą skriningową, a zestawem klinicznym pozwala lepiej dopasować urządzenie do populacji pacjentów. 

Warianty sondy

Sonda trzymana w ręku stanowiąca standardowe wyposażenie jest bardzo lekka i dobrze dostosowana do zastosowań skryningowych. Zestaw kliniczny jest dostępny jako opcja. Zestaw  z lekką oddzieloną końcówką zapewnia optymalne rozwiązanie dla takich badań jak zanikanie odruchów. Kliniczna sonda może być również trzymana w ręku gdy jej zasadnicza część będzie umocowana do nadgarstka. Obie sondy mają sygnalizację statusu testu oraz wybór między prawym i lewym uchem. 

Tympanometria

Technika ciągłego pompowania zastosowana w AT235 jest znakomitą metodą zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie w różnych sytuacjach na przykład gdy dziecko płacze lub kręci się. W takich sytuacjach chwilowe przerwy w uszczelnieniu sondy nie wymagają czasu na ponowne kasowanie testu.

Inną unikalną techniką jest inteligentny system sterowania pompą, który zmienia szybkość pompowania. Jest to połączenie bardzo dużej szybkości z dużą dokładnością piku tympanogramu podczas gdy tradycyjne systemy mogą to osiągnąć przy małej szybkości pompy. 

Pociąg dziecięcy

Pociąg może być wyświetlany na ekranie, aby zwrócić uwagę dziecka. Równocześnie z wyświetlaniem pociągu mogą być obserwowane wyniki testu. 

Dwa automatyczne testy odruchów

Badanie odruchów jest bardzo łatwe, lecz wygodne dla tych, którzy potrzebują mieć możliwość zmiany wielu parametrów testu. Dwa oddzielne ciągi badań mogą być zaprogramowane i łatwo wybrane przy pomocy klawisza. Wszystkie parametry są łatwo programowane przez użytkownika jeżeli zainstalowane testy nie są optymalne dla procedur stosowanych w klinice. Dodatkowo prócz testów z ciągiem ustalonych poziomów, dostępne są funkcje automatycznego znajdowania poziomu odruchu i automatyczny test dla wzrostu odruchu.

AT235 nie ma ograniczeń w połączeniu bodźców IPSI i Kontra i również posiada stymulację szumem.

Możliwości pamiętania i drukowania odruchów przekraczają 40 odruchów dla jednego ucha.

Badania odruchów przy ręcznym sterowaniu bodźcem są również dostępne, ta funkcja umożliwia także korektę lub powtórzenie badania wykonanego wcześniej w ciągu automatycznym. 

Decay – Kontra i IPSI

Akustyczny test zanikania odruchu jest możliwy dla stymulacji ipsilateralnej, oraz kontralateralnej. 

Test ETF

Dostępne jest badanie trąbki Eustachiusza dla uszu z normalną błoną bębenkową. 

Audiometria

Audiometria jest możliwa za pomocą niezależnego zestawu słuchawkowego z dwoma słuchawkami (opcja).

Badanie może być wykonane ręcznie lub automatycznie, dla komfortu pacjenta ograniczenie maksymalnego poziomu może być ustawione. 

Oprogramowanie bazujące na Windows

Wszystkie wyniki badań mogą być przesłane do jednego z następujących programów: 

PrintView umożliwia monitorowanie i drukowanie wyników badania z AT235. Program został opracowany pod kątem szczególnej łatwości użytkowania. 

IaBase95 jest podobny do PrintView lecz zawiera również bazę danych z ogólnymi danymi pacjenta i informację o aparatach słuchowych. 

NOAH oprogramowanie do dopasowywania aparatów słuchowych może również być użyte do gromadzenia danych z AT235. 

Warianty drukowania

Wbudowana szybka drukarka termiczna umożliwia wydrukowanie wszystkich wyników testów. Alternatywą może być zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa dołączona bezpośrednio do AT235. Jeżeli użyjemy jednego z programów do Windows firmy Interacoustics lub NOAH, wydruki mogą być wykonane przez komputer na dowolnej drukarce.

Współdzielenie drukarki między AT235 i innym audiometrem firmy Interacoustics jest możliwe dla wbudowanej drukarki termicznej.

AT235 jest również dostępne bez wbudowanej drukarki termicznej jako model AT235-xp. Wersja ta została wprowadzona dla obniżenia ceny urządzenia przy zachowaniu wszystkich jego możliwości. 

Przenośny

Wygodna, lekka walizka zmieści AT235 i wszystkie niezbędne akcesoria. 
 
 

Dane techniczne AT235 
 

Standardy:

Bezpieczeństwo: PNEN 60601-1, klasa 1, Typ B

Impedancja: EN 61027-1991, Typ 1

      Audiometr: PNEN 60645-1-1992,

      Typ 4 – tonowy

Znak medyczny CE:

Zaaprobowane do oznaczenia CE przez TUV Nr identyfikacyjny 0123,

Tympanometria:

Ton sondy:

Częstotliwość: 226 Hz ±3%

Poziom: 85dB SPL ±3dB

Regulacja wzmocnienia: ARW 

Ciśnienie powietrza:

Regulacja: automatyczna

Zakres ciśnienia: +200 do -400 daPa

(maks. +300 do -600 daPa)

Granice bezpieczeństwa: -800 daPa i +600 daPa

Szybkość zmiany ciśnienia: ustawiana w set-up między 50, 150 i >250 daPa lub automatyczna.

Podatność:

Zakres: 0,1 do 6 ml (liczbowo: 0,1 do 8,0 ml) 

Działanie:

Automatyczne, prędkość pompowania, start i stop ciśnienia może być ustawiony w set-up. 

Funkcja trąbki Eustachiusza:

Test Wiliamsa, dla normalnej błony bębenkowej. 

Funkcja odruchu akustycznego:

Rodzaje testów:

Automatyczny odruch:

Dwa niezależne wybierane przez użytkownika protokoły.

Dostępne serie stałych poziomów.

Automatyczna detekcja poziomu odruchu oraz wskazanie przyrostu odruchu.

Dowolne połączenie odruchów IPSI i Kontra.

Ręczne odruchy:

Ręczne sterowanie wszystkimi bodźcami.

Możliwość ręcznego powtórzenia dowolnej części testu automatycznego.

Zanikanie odruchu:

Sterowanie ręczne z czasem trwania bodźca 10 sek. Stymulacja IPSI lub Kontra. 

Maksymalne poziomy:

CzęstHz

IPSI

Kontra TDH39

Kontra

CIR22

AC dbHL TDH39

AC dBHL EarTone 3A

125

  

90

90

250

110

90

110

105

500

105

120

100

120

110

750

  

120

115

1000

110

120

110

120

120

1500

  

120

120

2000

105

120

110

120

120

3000

100

120

110

120

120

4000

100

120

110

120

115

6000

120

120

100

8000

110

110

95

WN

105

120

110

LPN

105

120

110

HPN

105

120

110

Dla bezpieczeństwa / komfortu dostępne jest opcjonalne ograniczenie maksymalnego poziomu. 

Słuchawka kontra:

TDH39 lub słuchawka insert CIR22 (opcja) 

Tłumik: 1 dB lub 5 dB kroki. 

Pamięć:

Wewnętrzna pamięć dla dwóch uszu.

Każde ucho: 6 Ipsi i 6 Kontra zapisów. Każdy może mieć do 6 pobudzeń. Jest również pamięć dla dodatkowych ręcznych zapisów (łącznie maks. 78 odruchów dla ucha). 

Funkcje audiometru:

Przycisk pacjenta:

Gniazdo dla przycisku pacjenta. 

Wyjścia:

Zestaw Kontra TDH39 może być użyty do audiometrii.

Podwójny zestaw słuchawkowy TDH39 (opcja). 

Typy testów:

Ręczna audiometria.

Automatyczna audiometria zgodna z ISO 8253-1 (sterowana przez pacjenta Hugson-Westlake). 
Różne:

RS232:

Wejście / wyjście do połączenia z komputerem. Jeden tryb umożliwia jednoczesne monitorowanie i sterowanie pracą urządzenia za pomocą zewnętrznego komputera PC. Funkcje sterujące mogą być wyświetlane na panelu operatora.

Połączenie w trybie On line, gdy dane są natychmiast wysyłane do komputera PC. 

Klawiatura:

Gniazdo do zewnętrznej klawiatury, standardowej typu PC. 

Drukarka:

Wbudowana szybka drukarka termiczna z papierem o szerokości 112 mm.

Gniazdo do zewnętrznej drukarki laserowej lub atramentowej.

Język: HP PCL L3 dla HP DeskJet i trybu IBM dla Cannon Bubble Jet. 

Dokładność:

Częstotliwość bodźca: ± 1%.

Częstotliwość tonu sondy: ± 1 Hz.

Poziom tonu sondy: 85 dB SPL ± 1,5 dB mierzony za pomocą sprzęgacza akustycznego IEC126. ARW dla kompensacji kanału słuchowego.

Pomiar ciśnienia: ± 5 % lub 10 daPa, co jest większe.

Pomiar podatności: ± 5% lub 0,1 ml, co jest większe. 

Przykłady programów zgodnych z Windows:

IaBase95 baza danych.

PrintView dla monitorowania i drukowania.

Ia-NOAH-Imp moduł do transmisji dla NOAH. 

Obudowa: plastykowa 

Zasilanie: UPS40(dołączony)

AC 50/60 Hz, 200-240 V 

Czas nagrzewania: 10 min. 

Pobór prądu: 15 VA, maks. 45 VA 

Wymiary: Dł: 36, Szer:26, Wys:10 cm.

Waga: 2,8 kg 
 
 
 
 
 

Warianty sondy:

AT235-ATP sonda kliniczna 

Opcje drukarki:

AT235-xp jest identyczny z AT235 lecz nie posiada wbudowanej drukarki. Odpowiedni dla instalacji gdzie połączenie z komputerem umożliwia drukowanie lub zewnętrzna drukarka jest dołączona. 

Akcesoria standardowe:

AT235-ATP standardowa sonda

TDH39 pojedyncza słuchawka kontralateralna

UPS400 zewnętrzny zasilacz impulsowy

Przewód zasilający 230 V

BET50 komplet końcówek do sondy

TPR35 papier termiczny do drukarki

PCR-AT235 pokrowiec

Instrukcja obsługi / Instrukcja serwisowa /CE 

Akcesoria dodatkowe:

TDH39 zestaw słuchawek audiometrycznych

EARTone3A słuchawki insert do audiometrii

ACC35 walizka do przenoszenia

CIR22 słuchawka kontralateralna typu Insert

APS2 przycisk pacjenta

CAT 222 kalibrator pojemności 0,2 i 5 ml

CAT-227 kalibrator pojemności 0,2-0,5-1-2-3-4-5 ml

IES-2 symulator impedancji ucha

Zapytaj o produkt

    Potwierdź, że nie jesteś robotem

    Zobacz również

    Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 33 812 29 64 lub
    Napisz