AC40 Audiometr Kliniczny

AC40 Audiometr Kliniczny

AC40 jest zaawansowanym audiometrem klinicznym z możliwością audiometrii dużych częstotliwości. Posiada zaprogramowane wstępnie i zautomatyzowane testy dla ułatwienia prezentowane na dużym ekranie LCD. AC40 standardowo jest dostarczany z audiometrią dużych częstotliwości, audiometrią wieloczęstotliwościową, MLD, wbudowanym wzmacniaczem wolnego pola i wieloma innymi.

Cena:

Na zapytanie

•    Pełen zestaw testów klinicznych. •    Zaprogramowana wstępnie, zdefiniowana przez użytkownika lub automatyczna sekwencja badań •  Połączenie z PC do drukowania i gromadzenia danych •    Oprzyrządowanie profesjonalnej jakości

 

banner-w sklepie

Zastosowanie
AC40 jest wytworem najnowocześniejszej techniki medycznej przystosowanym do pracy we współczesnych klinikach. Pozwala na przeprowadzenie wszystkich tradycyjnych progowych i nadprogowych testów audiometrycznych. Wielość zaprogramowanych i zautomatyzowanych testów znakomicie ułatwia pracę i oszczędza czas. Dostęp do wszystkich funkcji urządzenia jest bardzo prosty.

Placówki edukacyjne docenią szeroki zakres testów zaprogramowanych w AC40. Przebieg wielu klasycznych testów jest przedstawiany w czytelny sposób na ekranie. Ułatwia to obsługę urządzenia i pozwala na zrozumienie procedury testu.
W nowoczesnej medycynie możliwość połączenia urządzenia medycznego z komputerem staje się coraz bardziej istotna. AC40 łączy się ze standardowym komputerem klasy IBM PC w sposób prosty, dostępny jest też szeroki zakres oprogramowania wspomagającego pracę audiometru.

Dwa niezależne kanały

Dwa kanały AC40 funkcjonują niezależnie, do tego stopnia, że dźwięki dwóch różnych częstotliwości mogą być podawane jednocześnie z dwóch kanałów.

Wiele częstotliwości

Aby zapewnić dokładne odwzorowanie audiogramu pacjenta, dostępne jest do 24 testowanych częstotliwości na każdą oktawę.

Audiometria wysokoczęstotliwościowa

Jeśli zastosowane zostaną specjalne słuchawki, możliwe przeprowadzanie badań wysokich częstotliwości. Możliwe jest korzystanie ze skali decybelowej HL lub SPL.

Licznik wyników testów słownych

AC40 posiada automatyczny licznik wyników testów słownych, znacznie ułatwiający przeprowadzanie badań audiometrii mowy. Na ekranie widoczny jest wynik liczbowy oraz właściwy audiogram słowny.

Zestaw testów

Oprócz pełnej ręcznej kontroli funkcji audiometru, dostępne jest 12 zaprogramowanych testów automatycznych. Kilka z nich opisano poniżej:

Skalowanie głośności to test określający subiektywnie odczuwane wzrosty natężenia dźwięku. Test ten umożliwia bezpośrednie porównanie ze standardowymi krzywymi dla normalnie słyszących osób.

Automatyczny test progowy jest przeprowadzany w oparciu o metodę Hughson Westlake’a, zgodnie z normą ISO 8253.

Test Bekesy’ego wykorzystujący tony ciągłe lub pulsujące może być wykonywany zarówno dla ustalonych jak i zmiennych częstotliwości. Zakres badanych częstotliwości sięga 16kHz.
 

Test TT-Decay – rozkładu progów tonalnych prezentowany jest automatycznie w czasie do 420 sekund. Wyniki testu obliczane są automatycznie.
Test SISI zawiera procedurę zaznajamiającą oraz automatyczne obliczanie wyniku.
Teslt MLD – różnica poziomu maskowania – pozwala na określenie centralnych funkcji słuchowych.

ABLB posiada własny, przejrzysty ekran, na którym w sposób bardzo wyraźny przedstawia się zjawisko wyrównania głośności.
Test MLB – zrównoważenia głośności głośności zastosowano w celu wykrycia odczuwanych zmian głośności pomiędzy różnymi częstotliwościami dla tego samego ucha.
 

Opcjonalne Instalacje do badań w wolnym polu – posiadają medyczny znak CE.
 

System FFAC40

Wbudowany system umożliwia generowanie sygnałów do 95dB SPL. Oparty jest na wbudowanym wzmacniaczu AC40-APD (opcjonalnym), co znacznie ogranicza koszty. System posiada znak CE.

System FF105

Zasilacz zewnętrzny AP70 i dwa głośniki ALS7 wytwarzają sygnał do 105 dB SPL. Jest to system dużej mocy, posiada medyczny znak CE.
 

System FF115

Ten bardzo mocny system jest w stanie wytworzyć sygnał do 115 dB SPL, również w postaci tonu modulowanego i szumu wąskopasmowego. Składa się on z wysokiej klasy głośników ALS15 wysokiej mocy oraz wzmacniacza AP70, cały system posiada znak CE.

DHA8

Wzmacniacz DHA8 steruje pracą nawet 8 głośników, zarówno w zwykłych badaniach wolnego pola jak i przy ocenie słyszenia kierunkowego. Możliwe też jest przeprowadzanie badań w homogenicznym polu szumów. Dostępny razem z odpowiednim zestawem głośników.

Wzmacniacz AP70 posiada medyczny znak CE.

Panel AFC13 do instalacji w kabinach audiometrycznych.
 

Testy słowne i komunikacja z pacjentem
 

Głos żywy

Do testów przeprowadzanych żywym głosem można wykorzystać wbudowany mikrofon na gęsiej szyjce, mikrofon zewnętrzny lub specjalne słuchawki do monitorowania wyposażone w mikrofon. Audiometr posiada dokładne mierniki VU, pozwalające na precyzyjne ustalenie poziomu sygnału wyjściowego.
 

Odtwarzacz płyt kompaktowych / Magnetofon

Badania można przeprowadzać korzystając z wcześniej nagranego materiału.

Talk Back – Komunikacja pacjent -> osoba badająca

Elegancki mikrofon dla pacjenta (opcja) może być zainstalowany w kabinie audiologicznej, ustawiony na stole lub zamocowany na ścianie.

Mikrofon dla pacjenta EMS400
 
Monitorowanie

Wbudowany głośnik umożliwia pełne monitorowanie jednego lub obydwu kanałów. Można również wykorzystać zewnętrzny głośnik lub specjalny zestaw słuchawek do monitorowania.
Monitorowanie przez asystenta

W kabinach audiologicznych przydatne może się okazać podłączenie drugiej pary słuchawek. Pozwala to na niezależną komunikację pomiędzy operatorem audiometru i jego asystentem.
 
 
 

AC40 jest doskonale przystosowany do doboru aparatów słuchowych, jest w pełni zgodny z systemem NOAH. Do programu tego można przesłać nawet wyniki badania skalowania głośności.
 
PrintView umożliwia bieżące śledzenie przebiegu badania i drukowanie jego wyników
IaBase95 jest podobny do PrintView, ale dodatkowo umożliwia gromadzenie danych pacjentów, również dotyczących ich aparatów słuchowych
dostępne są też specjalne moduły do systemu NOAH umożliwiające współpracę tego systemu z AC40
 
 
Połączenie z komputerem

Dzięki oprogramowaniu firmy Interacoustics możliwe jest przechowywanie i drukowanie wyników oraz bieżące śledzenie przebiegu badań z komputera PC.

Drukowanie
Wbudowana drukarka termiczna (opcja) umożliwia szybkie i proste drukowanie wyników badań. Korzysta ze standardowego papieru termicznego.
 

Dowolna drukarka zewnętrzna, z zaimplementowanym językiem HP-GL2 może być bezpośrednio połączona z AC40. Opcja ta łączy wysoką jakość wydruku z łatwością obsługi.
 
Możliwe jest też korzystanie z dowolnej drukarki połączonej z komputerem wyposażonym w program PrintView lub IaBase95.
 

Połączenie z analizatorem aparatów słuchowych MS25

Oprócz możliwości połączenia z komputerem wyposażonym w system NOAH, AC40 można bezpośrednio połączyć z analizatorem aparatów słuchowych MS25. Pozwala to na przeprowadzanie badań „w uchu rzeczywistym”. Dzięki połączeniu z AC40 audiogram pacjenta może być przesłany bezpośrednio do analizatora.
 

Przetworniki i akcesoria
EAR-Tone 3A (opcja)

Słuchawki typu Insert zapewniające bardzo niewielki przesłuch i redukujące potrzebę stosowania maskowania. Tłumią one także szumy zewnętrzne.
 
Słuchawki typu Koss

(standard)

Słuchawki te służą do przeprowadzania badań audiometrii wysokoczęstotliwościowej. (Mogą być też wykorzystane słuchawki Sennheisser HD200).
 

Osłony tłumiące Amplivox

(opcja)

Umieszczenie słuchawek TDH39 w osłonach Amplivox nie zmienia ich charakterystyki, a pozwala na znaczne wytłumienie szumów zewnętrznych.
 

Słuchawki do monitorowania (opcja)

Słuchawki MTH400 do śledzenia przebiegu badania przez operatora i/lub asystenta. Dostępne również w wersji MTH400M wyposażonej w mikrofon do komunikacji z pacjentem i testów słownych.
 

Przewodnik kostny (standard)

Wysokiej klasy przewodnik kostny B71.
 
 

Wyświetlane  są pełne informacje dotyczące przebiegu audiogramów powietrznych, kostnych, poziomów dyskomfortu. Prawy i lewy audiogram można wyświetlić na jednym wykresie i bezpośrednio je porównać (nie pokazano na rysunku).
Specjalny ekran przygotowano do testów audiometrii wysokoczęstotliwościowej. Proszę zauważyć umieszczone na prawym audiogramie symbole „brak reakcji”.
 
Możliwe jest bezpośrednie porównanie przebiegu krzywych dla audiometrii słownej z krzywymi standardowymi. AC40 pozwala na zarejestrowanie trzech krzywych. Jest to bardzo przydatne przy porównaniu słyszenia pacjenta w różnych aparatach słuchowych.
Graficzna prezentacja wyników uzyskanych w badaniu skalowania głośności pozwala na bezpośrednie ich porównanie ze standardową krzywą.

Niektórzy użytkownicy preferują taki sposób wyświetlania – duże cyfry – zamiast graficznego obrazu audiogramów.
 

Specyfikacja techniczna AC40

Standardy:

Bezpieczeństwo: PNEN60601-1 1988

Audiometr: PNEN60645-1-1992, PNEN60645-2 1993, PNEN60645-4 (1994), ANSI 3.6-1996

Typ audiometru tonalnego: 1

Typ audiometru do badań mowy: A lub A-E

Kalibracja: ISO 389-1, ISO 389-3, ISO 389-4

Medyczny znak CE: Zatwierdzony do oznaczenia medycznym znakiem CE przezTUV Nr identyfikacyjny 0123,

Kanały: Dwa niezależne kanały

Maksymalne poziomy dB HL:

Hz    AC    BC    NB
125    90         80
160    95         85
200    100         90
250    110    45    100
315    115    50    105
400    120    65    110
500    120    65    110
630    120    70    110
750    120    70    110
800    120    70    110
1000    120    70    110
1250    120    70    110
1500    120    70    110
1600    120    70    110
2000    120    75    110
2500    120    80    110
3000    120    80    110
3150    120    80    110
4000    120    80    110
5000    120    60    110
6000    120    55    110
6300    120    50    110
8000    110/105    50    100/90
9000    105         90
10000    100         90
11200    95         85
12500    90         85
14000    85         75
16000    75         65
Funkcja „Rozszerzony zakres” umożliwia ograniczenie poziomu wyjściowego o 20dB poniżej maksimum.

Kanał 1: Wejście: Ton, Mikrofon 1&2, Magnetofon/CD. 1&2, Szum wąskopasmowy, ???, Szum biały, Szum różowy. Wyjście: Lewe, Prawe, Kość L+P., Wolne Pole 1+2, Słuchawki typu Insert, Słuchawki wysokoczęstotliwościowe

Kanał 2: Wejście: Ton, Mikrofon 1&2, Magnetofon/CD. 1&2, Szum wąskopasmowy, ???, Szum biały, Szum różowy. Wyjście: Lewe, Prawe, Kość L+P., Wolne Pole 1+2, Słuchawki typu Insert, Słuchawki wysokoczęstotliwościowe, Słuchawki  
maskujące typu Insert

Prezentacja kanał 1: Ręczna lub odwrócona, Ciągła, impulsy pojedyncze lub wielokrotne. Czas impulsów: programowany w zakresie 50-5000 msek. w skokach 50msek.

Prezentacja kanał 2: Ręczna lub odwrócona, ciągła, jednoczesna lub przeciwna do kanału 1.

Zakres częstotliwości:

125 – 16000Hz podzielony na dwa zakresy: 125-8000Hz i 8-16kHz.

Rozdzielczość częstotliwości: Multi frequency. Programowalne w skokach 1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 oktawy.

Modulacja: programowalne cząstotliwości: 5, 10, 25, 50 Hz i programowalne natężenie: ± 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25%

Maskowanie synchroniczne: Sprzęga tłumik kanału 2 z tłumikiem kanału 1.

Tłumiki: bezklikowe, -10 do 120 dB HL w skokach 1dB lub 5dB.

Włączniki tonu: Ciche włączniki na panelu sterującym lub zdalne włączanie tonu.

Przycisk pacjenta: Dwa niezależne przyciski pacjenta, dla prawego i lewego ucha.

Komunikacja:

Talk Forward – Komunikacja operator -> pacjent: 0-110 dB SPL: Regulacja ciągła z panelu sterowania, wbudowany mikrofon na gęsiej szyjce.

Talk Back – Komunikacja pacjent -> operator: Wejście mikrofonowe. Poziom regulowany z panelu sterowania.

Monitorowanie: Wbudowany lub zewnętrzny głośnik. Wyjścia do monitorowania dla kanału 1 i kanału 2, oddzielnie regulowane z panelu sterowania.

Monitorowanie asystenta: Wyjście do słuchawek zewnętrznych.

Drukarka: Wyjście do drukarki laserowej (z językiem HP-GL/2), łącze 25 pin D. Wbudowana drukarka termiczna (opcja).

Połączenie z komputerem: Wbudowany interfejs RS232C pozwala na monitorowanie i sterowanie AC40 z komputera.

Przykłady oprogramowania zgodnego z Windows:

IaBase95 baza danych

PrintView do bieżącego śledzenia przebiegu badań i drukowania wyników

NOAH system do doboru aparatów słuchowych

CONNEX system do doboru aparatów słuchowych

Rodzaje testów:

Tonalny: Ręczny, ciągły, impulsy pojedyncze lub wielokrotne.

Mowy: żywym głosem przez mikrofon na gęsiej szyjce lub mikrofon zewnętrzny. Wejścia do magnetofonu lub odtwarzacza płyt kompaktowych. Licznik wyników: Oblicza % prawidłowych odpowiedzi.
Automatyczny test progowy: Sterowany przez pacjenta test oparty na metodzie Hughson-Westlake’a, zgodny z normą ISO 8253-1. Kryterium uznania progu: 2 z 3 lub 3 z 5 prawidłowych odpowiedzi. Możliwe ograniczenie liczby badanych częstotliwości przy testach skróconych.

Test Bekesy’ego: 125Hz do 16kHz.

Częstotliwości ustalone lub zmienne. Ton ciągły lub impulsowy.

Test DLI – zdolności różnicowania głośności: 0,0dB – 5dB w 9 skokach.

Test DLF – zdolności różnicowania częstotliwości: 0,0% – 5,0% w  9 skokach.

Wyrównanie głośności: 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 6kHz. Szum wąskopasmowy z bezpośrednim porównaniem ze standardowymi krzywymi.

Różnica maskowanie – bez maskowania: Graficzne porównanie pomiarów progów słyszenia z maskowaniem i bez.

Weber: 250Hz do 8kHz z odpowiednią prezentacją graficzną.

ABLB: Indywidualnie regulowana częstość impulsów i ich długość.

TT-Decay: Obliczenia zgodnie z Rosengergiem (1958).

Test MLD – różnica poziomu maskowania: Szum niezgodny z fazą i sygnał niezgodny z fazą. Automatyczne obliczanie.

Test MLB – zrównoważenia głośności: Programowalny przebieg testu

SISI: 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 5 dB, 20 wzrostów. Automatyczny licznik podający w % liczbę reakcji na wzrosty 1dB.

Stenger: Może być wykorzystany ton czysty lub mowa.

Test Lombarda

Test Doflera Stewarda.

Wolne Pole:

System FFA40: Wbudowany wzmacniacz AC40-APD 2x20W i dwa głośniki ALS3.

95dB SPL (opcja).

System FF105: Zewnętrzny wzmacniacz AP70 2x70W i dwa głośniki ALS7.

105dB SPL (opcja)

System FF115: Zewnętrzny wzmacniacz AP70 2x70W i dwa głośniki ALS15.

115dB SPL (opcja).

Wyświetlacz: Graficzny, monochromatycznych wyświetlacz LCD 640×200 (CFL), podświetlany. Elektroniczna regulacja kąta widzenia.

Wymiary: 50 x 47 x 20 cm.

Waga: 13 kg.

Opakowanie transportowe:

Wymiary: 83 x 60 x 30cm.

Waga brutto: 22 kg.

Zasilanie: AC 50-60 Hz, 200-240 V

Zużycie prądu: Max. 180 VA

Czas nagrzewania: 10 min.
 

Wyposażenie standardowe:

Słuchawki audiometryczne TDH39

Przewodnik kostny B71

Słuchawki wysokoczęstotliwościowe

2 Przyciski pacjenta APS2

Przewód zasilający 230V

Pokrowiec PCR-AC40

200 Formatek audiogramow AF12

Instrukcja Rozpakowanie i Instalacja

Instrukcja obsługi

Skrócona Instrukcja obsługi

Instrukcja serwisowa (tylko dla serwisu)
 
Opcje:

AC40-APD Wbudowany wzmacniacz 2x12W do badań w wolnym polu

AC40-PRT Wbudowana drukarka i 5 rolek papieru

Wyposażenie dodatkowe:

Wzmacniacz AP70 2x70W

Głośnik ALS7 (AP70)

Głośnik ALS3 (AC40-APD)

Mikrofon Elektretowy EM400 dla pacjenta

Mikrofon EMS400 ścienny dla pacjenta

Osłony słuchawkowe 21925

Słuchawki z osłonami typu Peltor 50250

Słuchawki typu Insert EAR-Tone 3A do audiometrii

Słuchawki typu Insert CIR22 do maskowania i monitorowania

Słuchawki do monitorowania MTH400

Słuchawki do monitorowania z mikrofonem MTH400m.

Panel połączeń do kabiny audiometrycznej AFC13

Przycisk pacjenta APS2

Papier termiczny TPR26

Przewód do komputera IFC59/IFC69

Program IaBase95

Program PrintView

Zapytaj o produkt

    Potwierdź, że nie jesteś robotem

    Zobacz również

    Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 33 812 29 64 lub
    Napisz