AD-226 audiometr diagnostyczny

AD-226 audiometr diagnostyczny

Wysokiej jakości audiometr AD226 znakomicie sprawdza się w zastosowaniach zarówno stacjonarnych jak i przenośnych. Pozwala badać przewodnictwo powietrzne i kostne. Oszczędzająca czas audiometria automatyczna w połączeniu z interfejsem komputerowym sprawia, że AD226 jest idealny dla nowoczesnych ośrodków medycznych.

Cena:

Na zapytanie

• Dostarczany we wszechstronnych wersjach • Połączenie z PC do drukowania, gromadzenia/przesyłania danych • Rozwiązanie ekonomiczne dla klinik potrzebujących dobrze wyposażonego audiometru • Zgodny z NOAH

banner-w sklepie

Opis: 

 • 125Hz ÷ 8.000Hz
 • -10dB do 120dB HL na wyjściu
 • przewodnictwo powietrzne i kostne
 • maskowanie szumem szerokopasmowym i wąskopasmowym
 • skoki tłumika 1dB i 5 dB
 • słuchawki typu TDH39
 • słuchawki typu Insert (opcja)
 • ton czysty, modulowany i pulsujący
 • automatyczny test progowy
 • test SISI
 • testy Stengera i ABLB
 • test Bekesy
 • ton w szumie (Langenbecka)
 • wbudowana funkcja talk-forward (komunikacja z pacjentem)
 • technologia DSP
 • połączenie z komputerem  
  PC – interfejs RS232
 • zgodny z NOAH
 • połączenie z drukarką laserową
 • połączenie z drukarką atramentową (opcja)
 • wiele opcji drukowania
 • opcjonalna walizka

 
 

Zastosowanie: 

Wysoka jakość AD226 czyni go odpowiednim do wszelkich stacjonarnych lub przenośnych zastosowań, gdy przeprowadzane są badania progów przewodnictwa powietrznego i kostnego. Możliwość wykorzystania szybkich testów automatycznych w połączeniu z interfejsem RS232C umożliwiającym sprzężenie audiometru z komputerem sprawia, że AD226 staje się idealnym narzędziem dla każdego nowoczesnego gabinetu audiologicznego.

Wbudowana funkcja Talk Forward znakomicie ułatwia pracę z AD226, także w kabinie audiometrycznej. 

Testy automatyczne 

Oprócz tradycyjnych testów przeprowadzanych ręcznie, zastosowanie a AD226 technologii DSP umożliwia przeprowadzanie automatycznych, sterowanych przez pacjenta testów progowych, opartych na metodzie Hughson-Westlake’a i zgodnych z normą ISO 8253. Testy takie są proste do przeprowadzenia zarówno dla pacjenta, jak i dla osoby obsługującej audiometr.  

Po zakończeniu badania z łatwością można przywołać jego wyniki z pamięci urządzenia. Poza tym audiogram może być przesłany  
do komputera PC, skąd można  
go wydrukować lub zapisać  
np. w programie IaBase. 

ABLB / SISI / Stenger / Langenbeck 

Oprócz zaprogramowanych testów SISI i ABLB, AD226 może również przeprowadzić test Stengera umożliwiający wykrycie symulowanej głuchoty jednostronnej. Zaprogramowano także test “Ton w Szumie” Langenbecka. 

Słuchawki typu Insert 

Oprócz standardowych słuchawek TDH39 mogą zostać dostarczone również (na życzenie) słuchawki typu Insert EAR-Tone 3A.

Słuchawki te zapewniają bardzo niewielki przesłuch i znacząco redukują potrzebę zastosowania maskowania. Tłumią one także szumy zewnętrzne. 
 

Specyfikacja techniczna AD226 

Standard bezpieczeństwa: PNEN60601-1

Standard audiometru: PNEN60645-1-1991 Typ 3,  
ANSI 3.6 1996

Znak medyczny CE: Zatwierdzony do oznaczenia przez TUV., Nr identyfikacyjny 0123.

Typ audiometru: 3

Kalibracja:

AC: ISO R389 – edycja trzecia 1991

BC: ISO 7566 lub ANSI S 3.26-1981.

Częstotliwości i poziomy maksymalne:

 AC dBHLAC dBHLBC dBHL
HzTDH39EAR

Tone3A

B71
1259090 
25011010545
50012011065
75012011570
100012012070
150012012070
200012012075
300012012080
400012011580
600012010055
80001109550

Funkcja rozszerzonego zakresu: Jeśli nie jest włączona, poziom wyjściowy dla przewodnictwa powietrznego zostanie ograniczony o 20dB poniżej maksimum.

Wejście: Ton, Ton modulowany ±5%, 5Hz (rzeczywista  sinusoidalna modulacja częstotliwości).

Maskowanie: Szum wąskopasmowy / szum biały. 
 

Wyjścia: Lewe, Prawe, Kość L+P, Słuchawki typu Insert

Przetworniki:

Słuchawki audiometryczne TDH39 (standard)

Słuchawki typu Insert EAR-Tone 3A (opcja)

Przewodnik kostny B71

Talk Forward: Wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem. 0-110 dB SPL. Regulacja ciągła z panelu sterującego.

Prezentacja tonu: Ręczna lub odwrócona. Impulsy 250-5000 msek.

Automatyczny test progowy: Sterowany przez pacjenta test oparty na metodzie Hughson Westlake’a, procedura zgodna z ISO 8253.

Wybór częstotliwości: 125Hz, 250Hz, 750Hz, 1500Hz lub 8kHz, każda z nich może być wyłączona, jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia szybszego testu.

Maskowanie synchroniczne: sprzęga tłumiki kanału 1 i 2.

Funkcja zapamiętywania – Store: Pamięć wewnętrzna dla testów powietrznych L/P i kostnych L/P.

Testy:

SISI z automatycznym obliczaniem wyniku (możliwe skoki 5dB w procedurze zaznajamiającej)

ABLB 

Stenger (Obuuszna stymulacja tonem czystym)

Langenbeck (Ton w Szumie)

Bekesy dla tonu i szumu

Wyświetlacz: alfa-numeryczny.

Sygnał pacjenta: Przycisk sygnalizujący.

Interfejs: dwukierunkowy RS232C

      Wyjście do drukarki MTP10

Drukarka laserowa z zaimplementowanym językiem HP GL/2

Drukarka atramentowa lub igłowa pracująca w trybie IBM (opcja)

Przykłady oprogramowania zgodnego z Windows:

 • IaBase95 baza danych
 • PrintView do bieżącego śledzenia przebiegu badania i drukowania wyników
 • NOAH system do doboru aparatów słuchowych
 • CONNEX system do doboru aparatów słuchowych
 • PAX baza danych dla klinik

Obudowa: plastikowa.

Regulatory częstotliwości i tłumików:

Pokrętła obrotowe (opcjonalnie przyciski)

Zasilacz: Zewnętrzny UPS200 (załączony), 230V.

Pobór mocy: 25 VA

Wymiary: (Dł × Szer × Wys) 300 × 230 × 90 mm

Waga: 1,3 kg (zasilacz zewnętrzny UPS200 + 0,6 kg)

Opakowanie transportowe:

1 pudełko: 45 × 44 × 21 cm

Waga brutto: 4,7 kg 
 

Wyposażenie standardowe:

Słuchawki audiometryczne TDH39 (lub słuchawki z osłonami tłumiącymi typu Peltor)

Przycisk pacjenta APS2

Zasilacz zewnętrzny UPS200

200 formatek audiogramów AF12

3 Pisaki

Instrukcja obsługi

Instrukcja serwisowa (tylko dla serwisu) 

Wyposażenie dodatkowe:

Osłony słuchawkowe 21925

Słuchawki z osłonami tłumiącymi Peltor (czasami mogą być dostarczone w wersji standardowej)

Walizka ACC26

Słuchawki typu Insert EAR-Tone 3A

Moduł do obsługi drukarek standardu IBM – IPA26 

Walizka:

Lekka walizka, ACC26,  doskonale mieści audiometr AD226 oraz słuchawki z osłonami tłumiącymi, formatki audiogramów i inne niezbędne akcesoria.

Zapytaj o produkt

  Potwierdź, że nie jesteś robotem

  Zobacz również

  Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 33 812 29 64 lub
  Napisz