DOTACJE 2017 r – Innowacje na Śląsku

2017-01-23 Hasmed

Temat projektu: ” Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”

W ramach projektu wspierane będą działania obejmujące wprowadzenie produktów, usług, procesów innowacyjnych co najmniej w skali regionu, które są stosowane nie dłużej niż 3 lata

Szczegóły: http://irconsulting.pl/harmonogram-konkursow/146-dzialanie-3-2-innowacje-w-m

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 33 812 29 64 lub
Napisz