P.H. HAS–MED prowadzi serwis urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych na najwyższym poziomie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY – do pobrania tutaj »

FORMULARZ ZLECENIA BADANIA BEZPIECZEŃSTWA APARATÓW - do pobrania tutaj... »

Formularze proszę przesyłać na adres mailowy: lub fax: 33 812 29 64

W przypadku przeglądów technicznych, napraw gwarancyjnych prosimy o kontakt z serwisem P.H. HAS-MED 
tel. 33 812 29 64; 662 891 177

Przed rozmową z pracownikiem serwisu prosimy o przygotowanie następujących informacji:

  • Typ urządzenia,
  • Numer seryjny urządzenia i rok produkcji ,
  • Czy urządzenie objęte jest gwarancją (proszę przygotować informacje dotyczącą daty zakupu),
  • Czy i kiedy urządzenie było poddawane przeglądowi technicznemu,
  • Opis objawów uszkodzenia - w przypadku zgłoszenia awarii,
  • Dane adresowe jednostki zlecającej.