Systemy wysiłkowe

CRG 200 – cykloergometr

Opis produktu:

Cykloergometr CRG 200 przeznaczony jest do współpracy z systemem do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej AsTER.

Cykloergometr wyposażony jest między innymi w wbudowany moduł EKG oraz sterowany mikroprocesorem hamulec. Moduł EKG umożliwia przeprowadzenie rejestracji syganłu EKG - w trybie diagnostycznym moduł przesyła sygnał z 12 standardowych odprowadzeń, a w trybie treningowym z 2 odprowadzeń. Z kolei sterowany mikroprocesorem hamulec zapewnia precyzyjną regulację obciążenia zgodnie z zaleceniami lekarza.

CardioTEST Alfa System B612

Opis produktu:

System do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych składający się z oprogramowania CardioTEST oraz bieżni B612.

CardioTEST Alfa System CRG200

Opis produktu:

System do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych składający się z oprogramowania CardioTEST oraz cykloergometru CRG 200.

CardioTEST Beta System XL v.132

Opis produktu:

CardioTEST Beta System umożliwia wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych. Pozwala na przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizację badań EKG. Współpracuje z bieżnią B612 - model C oraz cykloergometrem CRG 200.

CardioTEST Beta System L v.132

Opis produktu:

CardioTEST Beta System umożliwia wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych. Pozwala na przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizację badań EKG. Współpracuje z bieżnią B612 - model C oraz z cykloergometrem CRG 200.

AsPEKT 500 – Nadajnik KBEKG2

Opis produktu:

Bezprzewodowy nadajnik Aspekt 500 KBEKG2 jest urządzeniem cyfrowym przeznaczonym do bezprzewodowej transmisji 12 odprowadzeniowego sygnału EKG do systemów diagnostycznych. Transmisja danych prowadzona jest drogą radiową z wykorzystaniem technologii AsLINK. Nadajnik umożliwia swobodne poruszanie się pacjenta w promieniu do 10 metrów od stanowiska wyposażonego w system diagnostyczny. Niewielkie wymiary i waga urządzenia powodują, że badanie jest nieuciążliwe dla pacjenta.

CardioTEST Alfa System A500

Opis produktu:

System do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych składający się z oprogramowania CardioTEST oraz nadajnika AsPEKT 500.

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 33 812 29 64 lub
Napisz