III Śląskie Sympozjum Fizjoterapii – ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa -23.10.2015r.

2015-10-20 Hasmed

P.H. HAS-MED będzie uczestnikiem „III Śląskiego Sympozjum Fizjoterapii – ogólnopolska konferencja
naukowo-szkoleniowa”, które odbędzie się 23.10.2015r.

      więcej informacji na: http://www.repty.pl/konferencja_fizjoterapia_gcr_repty,33

Miejsce:
SP ZOZ “Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
ul. Śniadeckiego 1 Tarnowskie Góry, w godzinach od 9.00-19.00.


cel i temat Konferencji: „Aktywna rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

Propagowanie idei kompleksowej fizjoterapii osób niepełnosprawnych w tym aspektów związanych
z przystosowaniem społecznym, interdyscyplinarności procesu fizjoterapii ze szczególnym uwzględnieniem
aktywności fizycznej.


szczegółowe informacje:
Biuro Organizacyjne Konferencji:
Multiserwis, NZOZ Prev-Med
ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom
email: konferencje@prev-med.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Glib
tel. 32 320 70 10

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 33 812 29 64 lub
Napisz