vocaSTIM®-Master

vocaSTIM®-Master

VocaSTIM to system do diagnozy, terapii i kontroli przebiegu terapii porażeń krtani. Może być również stosowany w przypadku dysfagii oraz zaburzeń dyzartrycznych.

Cena:

Na zapytanie
Opis aparatu

vocaSTIM® Master pozwala na szybką, zautomatyzowaną diagnostykę stopnia uszkodzenia porażonych mięśni. Uzyskane tą drogą parametry optymalnego dla terapii prądu są generowane automatycznie. Prąd o odpowiedniej charakterystyce może zostać wybrany i uruchomiony przy użyciu kompleksowego indeksu wskazań a następnie stosowany razem z różnymi ćwiczeniami głosowymi. Rysunki rozmieszczenia elektrod dodatkowo ułatwiają pracę terapeuty.

W celu samodzielnej kontynuacji terapii i ćwiczeń głosowych w domu, uzyskane wartości mogą zostać zapisane na karcie chipowej pacjenta. Po włożeniu karty do czytnika, urządzenie pacjenta vocaSTIM®-Trainer odczytuje właściwe parametry zabiegu przepisane przez terapeutę. Po przeprowadzeniu zalecanej liczby zabiegów aparat jest blokowany. Przy użyciu karty terapeuta prowadzący może również sprawdzać zgodność prowadzonej samodzielnie terapii z zaleceniami.

RODZAJE PRĄDÓW

Średnia częstotliwość


AMF MT


Niska częstotliwość


G UR IG30 IG50 FM FaS T/R

Wszystkie prądy niskiej częstotliwości
oprócz G mogą być stosowane
w trybie bipolarnym


Elektrodiagnostyka


Współczynnik akomodacji


AKCESORIA STANDARDOWE:

1 Taca na akcesoria
1 Odtwarzacz CD
1 Opaska mocująca elektrody 10 x 125 cm
2 Opaski mocujące elektrody 5 x 60 cm
1 Wyłącznik nożny do diagnostyki (Master)
1 Kabel zasilania
1 Ręczny wyzwalacz impulsów
1 Płyta CD-MP3 z ćwiczeniami funkcjonalnymi
1 Przedłużacz elektryczny
1 Instrukcja obsługi
1 Kabel pacjenta z zawieszką
2 Elektrody płaskie EF10
2 Elektrody płaskie EF50
1 Elektroda punktowa z uchwytem
i pokrowcami wiskozowymi
1 Głośnik
4 Pokrowce wiskozowe EF10
4 Pokrowce wiskozowe EF50
5 Kart chipowych vocaCARD

 


DANE TECHNICZNE

Klasa ochronna 1, Typ BF
Zasilanie 230 V ± 10% ó 115 V ± 10%
Częstotliwość sieci 50 – 60 Hz
Pobór prądu 0,3 A

Zużycie energii 68 VA
Natężenie prądu max. 75 mA przy 500 Ohm, G = 25 mA przy 500 Ohm
Wymiary (S x W x G) 345 x 133 x 348 mm
Waga 5,1 kg


Terapia wspierana diagnostyką przy użyciu aparatu vocaSTIM®


Przyśpieszona regeneracja po porażeniach krtani. Możliwe zastosowanie przy dysfagii i dyzartrycznych zaburzeniach artykulacji mowy.


KONCEPCJA vocaSTIM®

vocaSTIM to koncepcja systemu do diagnozy, terapii i kontroli przebiegu terapii porażeń krtani. Po wywiadzie lekarskim, diagnozie i poinstruowaniu przez lekarza lub terapeutę, pacjent może samodzielnie kontynuować terapię i trening głosu. Kontrola postępów jest przeprowadzana w regularnych odstępach czasu przez prowadzącego terapeutę.
Standaryzowana terapia z wykorzystaniem Foniatrycznej Elektrostymulacji Nerwowo-Mięśniowej (NMEPS – Neuro Muscular Elektro Phonatory Stimulation) według Prof. Pahn’a oparta jest na elektrostymulacji uszkodzonego umięśnienia w formie ćwiczeń zamiarowych. Podczas gdy pacjent próbuje wywołać umyślny skurcz (ćwiczenia fonacyjne z płyty CD), jednocześnie ręcznie (przez naciśnięcie przycisku) wyzwalany jest wspomagający impuls elektryczny. Używane parametry prądu wyznaczane przez procedurę diagnostyczną przeprowadzaną na początku oraz jako część kontroli postępów terapii. Parametry te są dostosowane dokładnie do wskazań medycznych i stopnia uszkodzenia.

NIEDOWŁADY KRTANI

Niedowłady krtani są obwodowymi lub częściowymi porażeniami mięśni istotnych dla głosu. Skutkują zaburzeniami, nawet całkowitą utratą głosu, często powodują utrudnienia oddychania. Niedowłady krtani mogą występować jako konsekwencja operacji wola tarczycowego, zabiegów w obrębie głowy i szyi (kręgosłupa szyjnego), licznych innych przyczyn lub mogą mieć pochodzenie idiopatyczne (spontaniczne lub nieznane).

DALSZE ZASTOSOWANIA

vocaSTIM® może być również stosowany w przypadku trudności w połykaniu (dysfagia) oraz zaburzeń dyzartrycznych spowodowanych porażeniami nerwów czaszkowych V, II, IX, XI i XII. Wykorzystywana jest Artykulacyjna Elektrostymulacja Nerwowo-Mięśniowa (NMEAS – Neuro Muscular Elektro Articulatory Stimulation), metoda elektrostymulacji w formie ćwiczeń zamiarowych z artykulacją.


POPRAWA JAKOŚCI GŁOSU PRZY NIEDOWŁADACH KRTANI

W porównaniu do konwencjonalnej terapii głosowej, 3-miesięczna terapia jednostronnych niedowładów krtani systemem vocaSTIM® prowadzi do znaczącej poprawy indeksu nieregularności (CFx).

     – DEEP OSCILLATION

     – konwencjonalna terapia głosowa


* p < 0,05 w stosunku do próby kontrolnej

kp-61-1

Zapytaj o produkt

    Potwierdź, że nie jesteś robotem

    Zobacz również

    Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 33 812 29 64 lub
    Napisz