AD-226 audiometr diagnostyczny

Wysokiej jakości audiometr AD226 znakomicie sprawdza się w zastosowaniach zarówno stacjonarnych jak i przenośnych. Pozwala badać przewodnictwo powietrzne i kostne. Oszczędzająca czas audiometria automatyczna w połączeniu z interfejsem komputerowym sprawia, że AD226 jest idealny dla nowoczesnych ośrodków medycznych.

• Dostarczany we wszechstronnych wersjach • Połączenie z PC do drukowania, gromadzenia/przesyłania danych • Rozwiązanie ekonomiczne dla klinik potrzebujących dobrze wyposażonego audiometru • Zgodny z NOAH

Opis: 

 • 125Hz ÷ 8.000Hz
 • -10dB do 120dB HL na wyjściu
 • przewodnictwo powietrzne i kostne
 • maskowanie szumem szerokopasmowym i wąskopasmowym
 • skoki tłumika 1dB i 5 dB
 • słuchawki typu TDH39
 • słuchawki typu Insert (opcja)
 • ton czysty, modulowany i pulsujący
 • automatyczny test progowy
 • test SISI
 • testy Stengera i ABLB
 • test Bekesy
 • ton w szumie (Langenbecka)
 • wbudowana funkcja talk-forward (komunikacja z pacjentem)
 • technologia DSP
 • połączenie z komputerem  
  PC - interfejs RS232
 • zgodny z NOAH
 • połączenie z drukarką laserową
 • połączenie z drukarką atramentową (opcja)
 • wiele opcji drukowania
 • opcjonalna walizka
 
 

Zastosowanie: 

Wysoka jakość AD226 czyni go odpowiednim do wszelkich stacjonarnych lub przenośnych zastosowań, gdy przeprowadzane są badania progów przewodnictwa powietrznego i kostnego. Możliwość wykorzystania szybkich testów automatycznych w połączeniu z interfejsem RS232C umożliwiającym sprzężenie audiometru z komputerem sprawia, że AD226 staje się idealnym narzędziem dla każdego nowoczesnego gabinetu audiologicznego.

Wbudowana funkcja Talk Forward znakomicie ułatwia pracę z AD226, także w kabinie audiometrycznej. 

Testy automatyczne 

Oprócz tradycyjnych testów przeprowadzanych ręcznie, zastosowanie a AD226 technologii DSP umożliwia przeprowadzanie automatycznych, sterowanych przez pacjenta testów progowych, opartych na metodzie Hughson-Westlake'a i zgodnych z normą ISO 8253. Testy takie są proste do przeprowadzenia zarówno dla pacjenta, jak i dla osoby obsługującej audiometr.  

Po zakończeniu badania z łatwością można przywołać jego wyniki z pamięci urządzenia. Poza tym audiogram może być przesłany  
do komputera PC, skąd można  
go wydrukować lub zapisać  
np. w programie IaBase. 

ABLB / SISI / Stenger / Langenbeck 

Oprócz zaprogramowanych testów SISI i ABLB, AD226 może również przeprowadzić test Stengera umożliwiający wykrycie symulowanej głuchoty jednostronnej. Zaprogramowano także test "Ton w Szumie" Langenbecka. 

Słuchawki typu Insert 

Oprócz standardowych słuchawek TDH39 mogą zostać dostarczone również (na życzenie) słuchawki typu Insert EAR-Tone 3A.

Słuchawki te zapewniają bardzo niewielki przesłuch i znacząco redukują potrzebę zastosowania maskowania. Tłumią one także szumy zewnętrzne. 
 

Specyfikacja techniczna AD226 

Standard bezpieczeństwa: PNEN60601-1

Standard audiometru: PNEN60645-1-1991 Typ 3,  
ANSI 3.6 1996

Znak medyczny CE: Zatwierdzony do oznaczenia przez TUV., Nr identyfikacyjny 0123.

Typ audiometru: 3

Kalibracja:

AC: ISO R389 - edycja trzecia 1991

BC: ISO 7566 lub ANSI S 3.26-1981.

Częstotliwości i poziomy maksymalne:

  AC dBHL AC dBHL BC dBHL
Hz TDH39 EAR

Tone3A

B71
125 90 90  
250 110 105 45
500 120 110 65
750 120 115 70
1000 120 120 70
1500 120 120 70
2000 120 120 75
3000 120 120 80
4000 120 115 80
6000 120 100 55
8000 110 95 50

Funkcja rozszerzonego zakresu: Jeśli nie jest włączona, poziom wyjściowy dla przewodnictwa powietrznego zostanie ograniczony o 20dB poniżej maksimum.

Wejście: Ton, Ton modulowany ±5%, 5Hz (rzeczywista  sinusoidalna modulacja częstotliwości).

Maskowanie: Szum wąskopasmowy / szum biały. 
 

Wyjścia: Lewe, Prawe, Kość L+P, Słuchawki typu Insert

Przetworniki:

Słuchawki audiometryczne TDH39 (standard)

Słuchawki typu Insert EAR-Tone 3A (opcja)

Przewodnik kostny B71

Talk Forward: Wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem. 0-110 dB SPL. Regulacja ciągła z panelu sterującego.

Prezentacja tonu: Ręczna lub odwrócona. Impulsy 250-5000 msek.

Automatyczny test progowy: Sterowany przez pacjenta test oparty na metodzie Hughson Westlake'a, procedura zgodna z ISO 8253.

Wybór częstotliwości: 125Hz, 250Hz, 750Hz, 1500Hz lub 8kHz, każda z nich może być wyłączona, jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia szybszego testu.

Maskowanie synchroniczne: sprzęga tłumiki kanału 1 i 2.

Funkcja zapamiętywania - Store: Pamięć wewnętrzna dla testów powietrznych L/P i kostnych L/P.

Testy:

SISI z automatycznym obliczaniem wyniku (możliwe skoki 5dB w procedurze zaznajamiającej)

ABLB 

Stenger (Obuuszna stymulacja tonem czystym)

Langenbeck (Ton w Szumie)

Bekesy dla tonu i szumu

Wyświetlacz: alfa-numeryczny.

Sygnał pacjenta: Przycisk sygnalizujący.

Interfejs: dwukierunkowy RS232C

      Wyjście do drukarki MTP10

Drukarka laserowa z zaimplementowanym językiem HP GL/2

Drukarka atramentowa lub igłowa pracująca w trybie IBM (opcja)

Przykłady oprogramowania zgodnego z Windows:

 • IaBase95 baza danych
 • PrintView do bieżącego śledzenia przebiegu badania i drukowania wyników
 • NOAH system do doboru aparatów słuchowych
 • CONNEX system do doboru aparatów słuchowych
 • PAX baza danych dla klinik

Obudowa: plastikowa.

Regulatory częstotliwości i tłumików:

Pokrętła obrotowe (opcjonalnie przyciski)

Zasilacz: Zewnętrzny UPS200 (załączony), 230V.

Pobór mocy: 25 VA

Wymiary: (Dł × Szer × Wys) 300 × 230 × 90 mm

Waga: 1,3 kg (zasilacz zewnętrzny UPS200 + 0,6 kg)

Opakowanie transportowe:

1 pudełko: 45 × 44 × 21 cm

Waga brutto: 4,7 kg 
 

Wyposażenie standardowe:

Słuchawki audiometryczne TDH39 (lub słuchawki z osłonami tłumiącymi typu Peltor)

Przycisk pacjenta APS2

Zasilacz zewnętrzny UPS200

200 formatek audiogramów AF12

3 Pisaki

Instrukcja obsługi

Instrukcja serwisowa (tylko dla serwisu) 

Wyposażenie dodatkowe:

Osłony słuchawkowe 21925

Słuchawki z osłonami tłumiącymi Peltor (czasami mogą być dostarczone w wersji standardowej)

Walizka ACC26

Słuchawki typu Insert EAR-Tone 3A

Moduł do obsługi drukarek standardu IBM - IPA26 

Walizka:

Lekka walizka, ACC26,  doskonale mieści audiometr AD226 oraz słuchawki z osłonami tłumiącymi, formatki audiogramów i inne niezbędne akcesoria.